Jogi nyilatkozat

Az oldal használatának feltételei

Ezt az Internet oldalt a Friends-Lan Kft. tarja fent, az Internet közösség szolgálatára. A www.radisosom.hu weboldalhoz való hozzáférés és annak használata jelen feltételek, és az összes vonatkozó jogszabály/törvény tárgyát képezi. A Friends-Lan Kft. jogosult ezen feltételek időnkénti felülvizsgálatára, naprakész állapotba hozva annak közzétételét. A Friends-Lan Kft. felhívja az internetes közösséget a www.radiosom.hu böngészésére és tanulmányozására, személyes tájékozódás vagy a Rádió SOM rádió-val való kommunikáció céljából.

 

Adatvédelem

Az adatok kezelője, a Rádió SOM oldalt működtető Friends-Lan Kft. (székhely: 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 36.) személyes azonosításra alkalmas adatokat csak közösségi oldalakon keresztül (Facebook) gyűjt. Ezen kívül, e-mailben és telefonon is gyűjt információkat, ahol a látogatók kifejezetten és tudatosan bocsátják rendelkezésre adataikat, úgy mint 'Hozzászólás’, ’Kívánságműsor’ illetve Nyereményjátékok. A Rádió SOM az információkat bizalmasan kezeli, semmilyen formában nem osztja meg más cégekkel és a látogatók e-mail címeit sem teszi közzé a www.radisosom.hu –n vagy egyéb weboldalakon.

 

Felhasználói közzétételek

A Rádió Som oldalaira a látogatók által küldött vagy átvitt anyagok és információk nem tekinthetők titkosnak és nem minősülnek szellemi alkotásoknak. A Rádió SOM webportált működtető cégek ezen közzétételekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget nem vállalnak és az anyagokat bármikor, bármilyen formában szabadon felhasználhatják. A Rádió SOM weboldal jogosult a látogatók által a www.radiosom.hu –n közzétett anyagok, információk és szövegek tartalmát ellenőrizni, átvizsgálni és minden különösebb indok nélkül onnan eltávolítani. Ezen látogatói közzétételekkel kapcsolatosan a Rádió SOM semmiféle, sem a szerzői jogi, sem a rágalmazásra, közszeméremsértésre vagy más egyéb törvénysértő cselekményre vonatkozó jogi szabályozás alapján felmerülő felelősséget nem vállal.

 

Jogi nyilatkozat

A Rádió SOM mindent megtesz, hogy pontos és megbízható információk szerepeljenek a www.radiosom.hu weboldalon, de nem vállal teljes körű garanciát a tartalom pontosságáért. Minden felhasználó egyetért, hogy a www.radiosom.hu weboldalhoz való hozzáférés és annak használata, annak értelmezése a saját felelőssége. Sem a Friends-Lan Kft. sem bármely más, a www.radiosom.hu létrehozásában vagy készítésében résztvevő fél nem felelős a www.radiosom.hu weblaphoz való hozzáférésből vagy annak használatából eredő közvetlen, előre nem látott, indirekt vagy büntető jellegű kárért, vagy bármely hibáért vagy mulasztásért annak tartalmában.

 

Szerzői jog

A www.radiosom.hu webportál teljes tartalma szerzői jog védelme alatt áll, és a Rádió SOM kifejezett beleegyezése, engedélye nélkül semmilyen formában nem terjeszthető, letölthető, módosítható, újra felhasználható, újra közzétehető. A tartalom engedély nélküli használata vagy azokkal való visszaélés a szerzői jogról, a védjegyekről valamint a rágalmazásról és becsületsértésről, a titkosságról és nyilvánosságról szóló törvény megsértése, illetve a közlésről szóló szabályozások és rendeletek megszegésének minősül. A fenti szabályozás alól kivételt képeznek a Rádió SOM-on megjelenő olyan írásos és képi anyagok, ahol forrásmegjelölésként más webportál szerepel. Ezen anyagok jogait minden esetben a hivatkozott jogtulajdonostól kell megszerezni.

A Rádió SOM bejegyzett védjegy, annak másolása vagy a név használata bármilyen hasonló összefüggésben bűncselekménynek számít.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Rádió SOM hatékonyan és erőteljesen érvényre juttatja szellemi tulajdonjogait a törvényes kereteken belül.

©2011. Rádió SOM – Minden jog fenntartva.